Invision iWFM

invision logo

InVision SPS çağrı merkezlerinde iş gücü planlaması (work force mangement) yapılması için geliştirilmiştir. Kapasite, kabiliyet ve kullanım sahaları açısından sektöründeki en gelişmiş üründür. Büyük ve orta ölçekli çağrı merkezlerinde kısa, orta ve uzun dönemli kapasite ve personel planlaması hesaplarının tarihsel verilere dayanarak yapılmasını sağlayan; bu hesaplar doğrultusunda çözümler üreten; değişik lokasyonlarda değişik kabiliyetlerin gözönünde bulundurulabildiği InVision SPS başlıca aşağıdaki modüllerden oluşmaktadır:

 Enterprise Server: Windows2003 altında çalışan bir uygulama sunucusu (application  server) olan Enterprise Server Modülü, InVison SPS iş gücü yazılımının genişleyebilir, esnek platformunu oluşturur. Sistemin ana modülü olarak tüm temel program ve özellikleri bünyesinde barındırır.

 ACD Bağlantı Modülleri (Xlink Suite)

Aşağıdaki modüllerin her biri tekrar konfigüre edilebildiği gibi her biri ayrı ayrı kurulur.

 • PhoneLink: ACD/ CTI Sistemlerinden çağrı ile ilgili verilerin gerçek zamanlı olarak alınmasını sağlar (offered/ abandoned call volume, AHT veya Service Level)
 • TimeLink: ACD Sistemlerinden agent ile ilgili devamlılık, çalışma süresi gibi verilerin alınmasını sağlar (logon, logoff, adherence and breaks). InVision SPS yazılımı, istenen bilgilerin, özelliklerin detaylı şekilde sağlanması neticesinde diğer sistemlerden her türlü bilgiyi alabilir.
 • RealtimeOption: Gerekiyorsa PhoneLink ve TimeLink modüllerinin gerçek zamanlı olarak data almasını sağlar. Bu link istenen herhangi bir sıklıkta ACD’den bilgi alınmasını sağlayacak şekilde de konfigüre edilebilir. Her modül için ayrı RealtimeOption lisansı gerekmektedir.
 •  Staff Option Pack: InVision SPS yazılımını kullanarak kaç kişinin vardiya planlanını çıkaracaksak o sayıda lisans almamız gereklidir.
 •  ForecastPro: Tarihsel verilere dayanarak çağrı hacmimizi analiz etmemizi, gereken iş gücünü hesaplamamızı ve geleceğe yönelik planlar yapmamızı sağlar
 •  SchedulePro:  Hesaplanan verilere, çeşitli kural, yasa ve yeteneklere dayanarak personel vardiya planını çıkarır. Planlar günlük, haftalık ve aylık bazda yapılabilir. Bu modül içinde vardiya talepleri, grafik olarak tüm planlama adımları takip edilebilir. Bu sayede çalışma grupları, saatleri değiştirildiğinde iş gücündeki değişmeler, hangi gruptan ne kadar fazla veya az iş gücüne ihtiyacımız olduğu belirlenebilir, senaryo simülasyonları yapılabilir.
 •  Infothek Interactive Schedule: Çalışanların interaktif olarak kendileri için öngörülen vardiya planlarını görmelerini ve isteklerde bulunabilmelerini sağlar. İstatistikler %80 oranında bu isteklerin karşılanabildiğini göstermektedir.
 •  Online Cockpit: ACD/ CTI Sistemlerinden alınan gerçek zamanlı verilerin, yapılan tahmin ve planlamalar sonucu ortaya çıkan değerlerle karşılaştırılmasını sağlar. Bir script sayesinde daha önceden belirlenmiş eşik değerleri aşıldığında ilgili kişilere uyarı mesajı gönderilebilir.

 B. Opsiyonel Modüller

 •  Capacitor:  Uzun süreli (bir yıl veya daha fazla sürelerde) vardiya planlaması yapmamızı sağlayan modüldür. İş gücü seviyemiz, ileride ihtiyacımız olacak agent sayısı hakkında öngörülerde bulunabiliriz. Planlanan kapasiteler gerçek değerlerle karşılaştırılabilir. “What-if” senaryoları ile ve değişik parametlerle oynayarak (ör:. call-routing veya absence periods) kapasite hesapları yapılabilir.  Capacitor sayesinde geçici iş gücünün hangi dönemlerde istihdam edileceği belirlenebilir.
 •  Adherence Monitor: Santral üzerinden gelen datalar takip edilerek planlanan ve gerçekleşen vardiyalar arasındaki uyum kontrol edilebilir.
 •  Infothek Inform: Infothek inform modülü vardiyalar üzerinde gün içerisinde yapılan değişiklikleri gözleyerek değişimlerden agent’ı haberdar eder. Agent bilgisayarına kurulan modül yazılımı sayesinde, kullanıcı anlık vardiya değişimlerini görebilir. Bu sayede beklenmeyen operasyonel değişimlere en hızlı şekilde uyum sağlanması amaçlanmaktadır.
 •  Desk Manager: Desk Manager modülü masa ve araçların agentlara atanmasına olanak sağlar. İş istasyonlarından maksimum fayda sağlanırken, agent’ın vardiya değişikliği nedeniyle masasını değiştirmesinin gerektiği durumlarda en uygun optimizasyonu sunar. İşletmenin fiziki yapısı gözönünde bulundurularak vardiya planlaması yapmak mümkün olur.
 •  Training Planner: Training planner modülü, çalışanların eğitim programlarının merkezi olarak ayarlanabilmesini sağlar. Bu modül sayesinde kolayca eğitim programları hazırlamak, eğitime katılacak katılımcıları belirlemek ve eğitim yapılacak süre için eğitim verilecek alanı belirtmek mümkündür.
 •  SDK –Software Development Kit: Invision Software Development Kit ayrı ayrı tasarlanmış bileşenleri ile işgücü yönetimi platformu geliştirmek için olanak sağlar. Sunmuş olduğu fonksiyonlar sayesinde invision datalarını farklı platformlarla paylaşmak veya sistemin yeteneklerini arttırıcı geliştirmeler yapmak mümkündür.
 

Site kullanım koşulları  |   Gizlilik   |   Site Haritası   |   FAQ   |   İletişim   |   İnsan Kaynakları   |   RSS   |   
Copyright 2017 3-D Bilişim Teknolojileri A.Ş. Tüm hakları saklıdır. | 3-D Bilişim Teknolojileri A.Ş. Bir Merit Grup Şirketidir.

Merit Grup Şirketleri

Merit Telekom 3-D Bilişim Most Modern Süt Teknolojileri DVA Telconet Merlin Yazılım